Hệ Thống Báo Lỗi TeaMobi

Các bạn có thể báo lỗi các vấn đề của mình trong các trò chơi của TeaMobi như nạp thẻ, mất vật phẩm ...